Evropski pokret u Srbiji Početna strana This site in English Mapa sajta Proverite mail
O EPuS Sve aktivnosti EPuS Mreža EPuS Publikacije EPuS Dokumenti EPuS Press zona Pogledajte foto galeriju Korisni linkovi Kontaktirajte nas
9. Maj - Dan Evrope
Kampanje EPuS
Projekti EPuS
Nagrada Doprinos godine Evropi
Konferencije EPuS
Humanitarne akcije EPuS

Pretražite sajt

 

Fond za evropske integracije

Budžetska linija: 03SER01/03/006

Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR) i Evropski pokret u Srbiji, uz finansijsku pomoć CARDS programa Evropske unije, raspisuju konkurs za dodelu sredstava projektima u okviru "Fonda za evropske integracije" Ukupna sredstva Fonda za Evropske integracije iznose 850.000 evra. Sredstva će korisnicima biti dostupna po potpisivanju ugovora sa EAR-om.

Glavni ciljevi Fonda za evropske integracije su da doprinese boljoj informisanosti i razumevanju različitih aspekata procesa evropskih integracija (pravni, politički, ekonomski, kulturni, obrazovni, itd) kao i veće učešće društvenih grupa u javnim raspravama na temu evropskih integracija i regionalne saradnje.

Donacije za odobrene projekte iznosiće između 1.000 i 60.000 evra za period realizacije od 1 do 9 meseci.

Ciljne grupe: Nevladine organizacije (NVO), mediji, univerziteti, učenici srednjih škola i studenti, sindikati, profesionalna udruženja, poslovna udruženja, lokalna samouprava, kulturne ustanove, šira javnost.

Prioritet imaju projekti koji:

  • omogućavaju uključivanje navedenih grupa u cilju unapređivanja njihovog znanja o daljim procesima evropskih integracija i regionalne saradnje kao i njihovo aktivno učešće u javnim raspravama o navedenim pitanjima.
  • uključuju saradnju nekoliko NVO, ili saradnju NVO i navedenih ciljnih grupa, na teritoriji Srbije i Crne Gore sa ciljem da doprinesu evropskoj i regionalnoj integraciji Srbije i Crne Gore

Pravo učešća na konkursu imaju registrovane nevladine organizacije i javne ustanove sa sedištem na teritoriji Srbije i Crne Gore, kao nosioci projekata, uz mogućnost partnerstva sa predstavnicima navedenih ciljnih grupa.

Podnošenje prijava
Projekti se podnose na posebnom formularu koji je, uz spisak celokupne potrebne dokumentacije. Projekti moraju da sadrže detaljan opis svih aktivnosti na engleskom jeziku, kao i precizan budžet izražen u evrima.

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2004. godine. Zainteresovane organizacije dostavljaju svoje projekte u zapečaćenoj koverti, preporučenom poštom, kurirom ili lično, na sledeću adresu: Evropski pokret u Srbiji - Fond za evropske integracije, Kralja Milana 31/II, 11000 Beograd

Odluka o projektima biće doneta do 1. novembra 2004. godine.

 

 
  Organizatoi:
 
  Partneri:
 
 
  Aktivnosti:
 

FAQ (Često postavljana pitanja)

  Konferencija za štampu
  Promotivni seminari
Lista organizacija koja su dobila finansijsku podršku
 
  Konkursna dokumentacija
  Uputstvo za konkurisanje - eng
  Uputstvo za konkurisanje - srp
  Prijavni formular
  Formular za budžet
 
  Saopštenja za javnost
  Evropska unija promoviše svest o Evropi u Srbiji
  Saopštenje Evropske agencije za rekonstrukciju
 
  Foto galereija