Evropski pokret u Srbiji Početna strana This site in English Mapa sajta Proverite mail
O EPuS Sve aktivnosti EPuS Mreža EPuS Publikacije EPuS Dokumenti EPuS Press zona Pogledajte foto galeriju Korisni linkovi Kontaktirajte nas
Misija i ciljevi
Organizacija EPuS
Istorija EPuS
Forumi EPuS
Izveštaji EPuS
Pretražite sajt
 

O Evropskom pokretu u Srbiji

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) je samostalna i dobrovoljna društvena organizacija građana Srbije. Osnovana je 24. novembra 1992. godine, kao nevladina, nepartijska i neprofitna organizacija. EPuS je nezavisna ustanova demokratskog javnog mnjenja i oblik okupljanja građana koji se zalažu za miroljubivu, demokratsku, sveevropsku integraciju, kao i za demokratsku i modernu Srbiju kao deo Evrope. Od 1993. godine Evropski pokret u Srbiji je punopravni član Međunarodnog evropskog pokreta koji se ubraja u međunarodne nevladine organizacije sa velikom tradicijom i značajnim idejnim uticajem na političke činioce u evropskim državama.

EPuS ima više od 1000 individualnih i 15 kolektivnih članova, mrežu od 26 lokalnih veća i svake godine širi svoju individualnu i kolektivnu bazu članova.

misija

Osnovna misija EPuS-a je uticanje na javnost u Srbiji da se angažuje u stvaranju demokratskog, višestranačkog društva i u ostvarivanju jednakosti među ljudima i u njihovim zajednicama, kao i promocija evropskih vrednosti i tekovina, uz podržavanje procesa i pojava u Srbiji koji tome vode.

EPuS u svom delovanju polazi od punog poštovanja ljudskih vrednosti, sloboda i prava kao i od svih civilizacijskih vrednosti na kojima je utemeljen Savet Evrope; teži ostvarivanju vladavine prava i uvažavanju različitosti.

U saradnji sa svima koji podržavaju ova opredeljenja, EPuS radi na stvaranju političkih i drugih uslova za ulazak naše zemlje u Evropsku uniju (EU). To podrazumeva obnavljanje i normalizaciju pokidanih veza sa evropskim zemljama, posebno sa bivšim jugoslovenskim republikama, ali i ozbiljne reforme na administrativnom i sektorskom, nacionalnom i lokalnom nivou.

Ciljevi Evropskog pokreta u Srbiji:

 • Učlanjenje Srbije, kao ravnopravnog člana, u sve evropske institucije i organizacije;
 • Širenje ideje evropskog ujedinjenja u Srbiji, unapređivanjem kulturne, političke i ekonomske saradnje među građanima, narodima, regijama i državama Evrope, u cilju stvaranja sjedinjenih država Evrope;
 • Demokratska, federalna Evropa, zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi sposobna da štiti i razvija ljudska prava;
 • Uticanje na javnost Srbije da svoje angažovanje usmeri ka demokratskoj tranziciji Srbije.

OBLICI DELOVANJA

 • Javne rasprave
 • Radionice, seminari
 • Organizacije međunarodnih skupova
 • Obrazovni programi
 • Mreža lokalnih i regionalnih veća
 • Javne i medijske kampanje
 • Istraživačka i izdavačka delatnost
 • Primenjena istraživanja
 • Projektna delatnost
 • Učešće na međunarodnim sastancima

Evropski pokret u Srbiji kao inkubator novih nVo

Civilno društvo, kao alternativa autoritarnom, kakvo je realsocijalističko ili nacionalističko društvo, osnov je izgradnje demokratske, moderne države. Stoga je i razvoj civilnog društva, pojma koji je podjednako u vezi sa slobodnim pojedincem, kao i sa najvažnijim kolektivnim činiocem civilnog društva - nevladinom organizacijom - jedan od prioriteta EPuS-a. Raznovrsne proreformske inicijative koje je EPuS podržao idejno, logistički i materijalno, danas su samostalne organizacije, nezamenljivi činioci neprofitnog sektora u Srbiji:

 

   
 
 
  Statut EPuS - PDF / 60 kb
  Organizacija EPuS - PDF / 60 kb
  Logo EPuS - EPS / 2.7 mb